handysense
“HandySense” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ โดย ”คุณตุ้น” นักวิจัยจาก NECTEC เกษตรกร Smart Farmer ทั้งหลายห้ามพลาด!

Wed Apr 21 2021

piya_cha02

“HandySense” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ โดย ”คุณตุ้น” นักวิจัยจาก NECTEC เกษตรกร Smart Farmer ทั้งหลายห้ามพลาด!

เกษตรกรคนไหนที่อยากจะเป็น Smart Farmer หรืออยากจะเริ่มต้นระบบ Smart Farm อาจจะเคยได้ยินชื่อคุณตุ้น หรือ คุณนริชพันธ์ เป็นผลดี มาแล้วบ้าง แต่หากพี่ๆ เกษตรกรยังไม่รู้จักหรือสนใจในเรื่องเทคโนโลยีการเกษตร Kaset Go ได้รวบรวมข้อมูลและแนวคิดดีๆ จากคุณตุ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ “HandySense” เทคโนโลยีการเกษตรที่จะทำให้การเกษตรเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ การันตีคุณภาพ และราคาจับต้องได้!

.

ทำความรู้จักคุณตุ้น

“คุณตุ้น” นริชพันธ์ เป็นผลดี นักวิจัยด้านระบบเกษตรอัจฉริยะ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรดิจิทัล สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ผู้ได้รับรางวัลนักสร้างสรรนวัตกรรมการเกษตร ปี 2562 จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร เครือข่ายเกษตร PIM พร้อมรางวัลนักวิจัยผลงานดีเด่น จากผู้บริหารของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2562 และได้สร้างเทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบเกษตรอย่างแม่นยำ นั่นคือ นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ “HandySense” อุปกรณ์ช่วยตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการเพาะปลูก อีกทั้งปัจจุบันคุณตุ้นได้เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของชุมชน Kaset Go

.

นิยาม Smart Farmer ของคุณตุ้นคืออะไร?

มุมมองของคุณตุ้นต่อ Smart Farmer คล้ายมองว่าคนเหล่านั้น จริงๆ คือ นักพัฒนา โดยการพัฒนาสิ่งที่ตนมีอยู่แล้ว พร้อมกับใช้เทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาช่วย เพื่อทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น ทั้งรายได้ที่มากขึ้น ต้นทุนที่น้อยลง และผลผลิตที่ได้คุณภาพมากขึ้น

“สำหรับผม Smart Farmer คือ เกษตรกรที่มีแนวความคิดในการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมการเกษตรเข้ามาช่วย ที่แน่ๆ คือ ต้องทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนลดน้อยลง และทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น ตรงตามความต้องการของตลาด”

โดยคุณตุ้นได้เอ่ยถึง Smart Farmer ในปัจจุบัน ที่เกษตรกรนำเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะ ไปติดตั้งในโรงเรือนเกษตรของตนเอง โดยใช้ระบบการควบคุมอัตโนมัติที่สามารถควบคุมการให้น้ำ ให้ปุ๋ย อย่างแม่นยำตามความต้องการของพืชได้ ส่งผลให้เกษตรกรเหล่านั้นสามารถเพิ่มรายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 20% จากการลดต้นทุน สามารถเพิ่มผลผลิตได้ ใช้แรงงานลดน้อยลงกว่า 50% อีกทั้งเวลาในการทำงานก็ลดลงไปอีก 30%

“แต่ที่ผมกล่าวไปข้างต้นเป็นตัวอย่าง Smart Farmer ที่พัฒนาด้านกระบวนการเพาะปลูกนะครับ แต่อาจจะมี Smart Farmer ที่พัฒนาเรื่องอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เช่น พัฒนามูลค่าผลิตภัณฑ์ หรือปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ (Package) หรือพัฒนาในเรื่องการหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ หรือการขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าเกษตรกรจะพัฒนาในรูปแบบไหนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในมุมมองของผมคนเหล่านั้นคือ Smart Farmer ครับ”

.

เทคโนโลยีการเกษตรจำเป็นไหมในปัจจุบัน แล้วถ้ามีจะดีต่อเกษตรกรอย่างไร?

คุณตุ้นได้เอ่ยถึงที่มาของคำว่า “เกษตรยุค 1.0 – เกษตรยุค 4.0” ไว้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนยุคสมัยของเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีการเกษตรมากขึ้น

“เทคโนโลยีการเกษตรมีความจำเป็นมากๆ จำเป็นมาโดยตลอดครับ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่า การนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนยุคสมัยของเกษตรเลยครับ ที่เขาเรียกกันว่า “เกษตรยุค 1.0 – เกษตรยุค 4.0” ที่มาของชื่อเรียกนี้ก็เกิดจากการปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรนี่แหละครับ”

คุณตุ้นได้ให้แง่คิดไว้ว่า เทคโนโลยีไม่จำเป็นต้องทันสมัยขึ้นเรื่อยๆ แต่มันต้องคุ้มที่จะเปลี่ยนมาใช้มากกว่า พร้อมยกตัวอย่างที่เราเห็นภาพตามได้ชัดเจน

“สำหรับผมเอง ผมไม่ได้มองว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆ แต่กลับมองว่า เมื่อเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีการเกษตรแล้ว มันต้องคุ้มค่าที่จะเปลี่ยน ซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากครับ ยกตัวอย่างให้เห็นกันชัดเจนเลย คือ เมื่อก่อนรุ่นพ่อเราใช้ควายในการไถนา พอมารุ่นเราใช้รถไถในการไถนา เพราะรถไถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า ได้ผลผลิตมากกว่า เหนื่อยน้อยกว่า อีกทั้งสะดวกกว่า”

หากพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีการเกษตรแล้ว คุณตุ้นมีความเข้าใจวิถีเกษตรกรไทยต่อเทคโนโลยีการเกษตรเป็นอย่างดี และเข้าใจว่าเกษตรกรไทยคำนึงถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก หากจะเปลี่ยนแปลงไปใช้เทคโนโลยีนั้นๆ แล้ว จะต้องมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน และสามารถตอบโจทย์ของเกษตรกรได้

“ผมเชื่อว่าเกษตรกรทุกคนยินดีที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีการเกษตรกัน แต่เขาจะมองถึงความคุ้มค่าในการนำเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้มากกว่า ว่าสามารถตอบโจทย์เขาได้มากน้อยแค่ไหน คุ้มกับการนำเทคโนโลยีการเกษตรนั้นมาใช้หรือไม่ ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปปรับใช้และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด”

.

HandySense คืออะไร? ช่วยงานเกษตรได้อย่างไรบ้าง?

มาถึงผลงานชิ้นโบว์แดงของคุณตุ้น นั่นคือ HandySense นวัตกรรมอัจริยะ ที่เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในการควบคุมการเพาะปลูก ช่วยเพิ่มคุณภาพการผลิต และลดต้นทุนได้อีกด้วย

“HandySense สั้นๆ เลยนะครับ คือ ระบบเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ IOT SENSOR เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถควบคุมกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น”

โดย “HandySense” จะตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตร และควบคุมการทำงานต่างๆ ได้อย่างอัตโนมัติ โดยต่างจากการควบคุมทั่วๆ ไป ที่เป็นการให้น้ำโดยการตั้งเวลาเป็นหลัก ซึ่งแม้ว่าจะช่วยในการลดต้นทุนแรงงานลง แต่ไม่สามารถลดการใช้ทรัพยากรลงได้ แต่การใช้ “HandySense” จะช่วยในการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมตลอดกระบวนการเพาะปลูก โดยจะวัดค่าความเหมาะสมต่างๆ ผ่านเซนเซอร์ แล้วนำข้อมูลทั้งหมดไปสั่งกระบวนการทำงานอัตโนมัติ เช่น การให้น้ำ ให้ปุ๋ย หรือควบคุมความชื้น จากผลงานวิจัยระบบเกษตรอัจฉริยะ “HandySense” นี้ สามารถช่วยลดต้นทุนการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้เกษตรกรมีรายได้โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 15-20%

ระบบการทำงานของ “HandySense” ประกอบไปด้วย เซนเซอร์ ที่วัดสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของพืช เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสง ความชื้นในดิน และระบบควบคุม เพื่อสนับสนุนการทำงานทั้ง 3 ส่วน คือ ควบคุมการทำงานผ่านเซนเซอร์ ควบคุมการทำงานโดยการใช้ระบบตั้งเวลา และควบคุมการทำงานระยะไกลผ่าน Smart Phone/Internet

นอกจากนี้ Web Application ในการใช้ระบบเทคโนโลยีการเกษตร “HandySense” ถูกออกแบบให้เกษตรกรใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยาก มีระบบแจ้งเตือนเกษตรกรถึงสภาวะความเหมาะสมของพืชที่ปลูก และสามารถเข้าถึงข้อมูลและควบคุมระบบต่างๆ ได้ผ่านโทรศัพท์ Smart Phone ของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เราก็สามารถดูแลกระบวนการเพาะปลูกได้

จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การรองรับการทำงานแบบ offline หรือ ไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อใช้งาน ซึ่งจุดนี้เป็นคุณสมบัติที่ตอบโจทย์เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

.

HandySense เหมาะกับใครหรือธุรกิจแบบไหน?

เทคโนโลยีการเกษตร “HandySense” เหมาะกับ

  1. เกษตรกร
  2. นักพัฒนา Hardware / Software / Application ด้าน IOT
  3. ผู้ประกอบการผลิตอุปกรณ์
  4. ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีการเกษตร / อุปกรณ์ด้านการเกษตร
  5. SI / Start Up ด้าน Smart Farm

เนื่องจาก “HandySense” เป็นเทคโนโลยีการเกษตรแบบเปิด ที่ผู้พัฒนาเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายสามารถเข้ามาศึกษาใช้งาน และสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้สนใจ นำองค์ความรู้ไปผลิต และต่อยอดการพัฒนาให้เหมาะสมกับโรงเรือนเกษตร และงบประมาณที่ตนเองมี โดยจะมีพิมพ์เขียวการผลิต, แผนผัง, การออกแบบติดตั้ง , รายการสินค้าที่ต้องซื้อ, บริษัทที่สั่งซื้อสินค้า และ ข้อมูลการสรุปผล ให้เป็นข้อมูลสาธารณะ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่มีข้อจำกัด

.

ตัวอย่างฟาร์มสุดเจ๋งที่ติดตั้งเทคโนโลยีการเกษตร “HandySense”

มาดูตัวอย่างฟาร์มที่นำเทคโนโลยีการเกษตร “HandySense” ไปติดตั้ง และประสบความสำเร็จ โดยมีโครงการเด่นๆ เช่น

  • “DTAC ฟาร์ม” มีการติดตั้งระบบ “HandySense Precision Farming” กว่า 30 สถานที่ ให้กับ Young Smart Farmer ที่เป็นเกษตรกรต้นแบบใน 27 จังหวัดทั่วประเทศ
  • “เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา” มีการติดตั้งระบบ “HandySense Precision Farming” กว่า 34 สถานที่ ให้กับเกษตรกรต้นแบบทุกอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา
  • “โครงการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีระบบเกษตรแม่นยำสูงสำหรับการปลูกเห็ดหลินจือและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่” มีการติดตั้งระบบ “HandySense Precision Farming” กว่า 12 สถานที่

.

สามารถติดต่อใช้งานเทคโนโลยีการเกษตร “HandySense” ได้อย่างไรบ้าง?

เนื่องจากเทคโนโลยีการเกษตร HandySense นี้ เป็นเทคโนโลยีการเกษตรแบบเปิด โดยคุณตุ้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการทดลองนำไปใช้ และช่วยเหลือกัน จึงได้สร้างพื้นที่ให้เกษตรกรที่อยากจะลงทะเบียนขอรับพิ มพ์เขียว หรือดูวิดีโอการติดตั้ง โดยใช้ชื่อว่า HandySense Community ที่ปัจจุบันมีเกษตรกรและผู้ประกอบการกว่าหนึ่งพันคน

“ตอนนี้เรามีกลุ่มเฟสบุ๊ค ที่รวบรวมชุมชนเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีการเกษตร “HandySense” ไว้คอยแลกเปลี่ยน หรือสอบถามปัญหาในการใช้งาน อีกทั้งมีวิดีโอสอนการติดตั้งและวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการใช้งานครับ โดยมีชื่อกลุ่มว่า “HandySense Community” https://www.facebook.com/groups/handysense 1 โดยในตอนนี้มีเกษตรกรขอลงทะเบียนรับพิมพ์เขียวไปใช้แล้วมากกว่า 140 ราย”

.

ความฝันการเกษตรไทยในอนาคตของคุณตุ้น

คุณตุ้นมีความฝันว่าสังคมเกษตรในอนาคต เกษตรกรไทยจะลองเปิดใจรับเทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิต และคุณตุ้นอยากให้คิดว่าหากโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง เกษตรกรก็ควรจะมองการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เป็นโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองต่อไป

“ความฝันของผม คือ ผมอยากเห็นภาพเกษตรกรไทยใช้เทคโนโลยีการเกษตรให้เหมือนสิ่งที่เขาใช้กันเป็นปกติเลยครับ เหมือน Line หรือ Facebook ซึ่งเราต้องสร้างและกระตุ้นสังคมให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ในเรื่องของการใช้งานเทคโนโลยีการเกษตร โดยที่ในระบบนั้นต้องมีทั้งผู้ผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้งาน ผู้ให้บริการ ผู้ติดตั้ง และผู้ส่งเสริมจากทางภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สินเชื่อ”

“ในฐานะผู้พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ผมอยากให้เกษตรกรไทยเปิดใจมองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับ และทดลองใช้งานดูก่อน โดยอาจจะเริ่มเปลี่ยนจากสิ่งเล็กๆ ก่อนก็ได้ครับ ลองใช้งานและคิดดูว่ามันดีไหม ถ้าดีจึงค่อยเปลี่ยนไปใช้ ควบคู่ไปกับการประเมินว่าอะไรดี หรือมีอะไรที่ยังต้องปรับปรุง ผมจึงยึดหลักการ ใช้งาน-เรียนรู้-ปรับเปลี่ยน-เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป”

.

คุณตุ้นยังพูดเสริมความมั่นใจเกษตรกรไทยอีกว่า “จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผมมั่นใจครับว่า “HandySense” เป็นระบบเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะที่ถูกติดตั้งมากที่สุดในประเทศไทยกว่า 150 สถานที่ 40 จังหวัดทั่วไทย” โดยมีความหวังและความฝันอยากจะให้เกษตรกรไทยเปิดใจ และเชื่อมั่นในงานวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรชิ้นนี้ เพื่อสร้างสังคมเกษตรอัจฉริยะและร่วมกันพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป หากเกษตรกรท่านใดที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร สามารถดูเพิ่มเติมได้ในบทความจาก Kaset Go ดังนี้

วงการเกษตรกรรมสั่นสะเทือน! เมื่อวงการดิจิทัลร่วมมือพัฒนาเกษตรดิจิทัล! วงการเกษตรกรรมสั่นสะเทือน! เมื่อวงการดิจิทัลร่วมมือพัฒนาเกษตรดิจิทัล!

“อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” คืออะไร ใช้ในการเกษตรอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่! “อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” คืออะไร ใช้ในการเกษตรอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่!

ขอขอบคุณ บทสัมภาษณ์และรูปภาพประกอบ จาก คุณตุ้น นริชพันธ์ เป็นผลดี

ที่มา : “HandySense” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ โดย ”คุณตุ้น” นักวิจัยจาก NECTEC เกษตรกร Smart Farmer ทั้งหลายห้ามพลาด! – Announcement – Kaset Go แอปชุมชนออนไลน์ของเกษตรกร

handysense
handysensehandysense

ที่อยู่

ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)

ติดต่อเรา

025646900 ต่อ 2353

https://www.nectec.or.th/innovation/

HandySense Community

Copyright © 2020 | Privacy Policy | Terms